Osztrák-Magyar Monarchia címere

1957-1990-ig (Kádár címer)

Magyar címer 1890-1945ig

Magyar címer 1990-től

1990 után

1949-1956-ig (Rákosi címer)

Fel

1 Imre 1202 és II. András 1222 (Aranybula pecséten) címere

(Fényképeken az Aranybula emlékmű Székesfehérváron)

Anjou–házi magyar királyok címere 1308-1387

IX. század címere (Először pecséten) Árpádházhoz kapcsolódik

XV század

1849 Magyar

 Magyar címer 1890-ben

Kossuth 1849ben, majd  1918ban és 1946ban

III. Béla 1172-1196 (bizánci eredetű pecsét)  (Először pajzson volt

Szövegdoboz: Bosznia 1915
Szövegdoboz: Dalmácia Horvátország
Szövegdoboz: Erdély címere

Mátyás király címere pecséten 1464-ben

Osztrák-Magyar Monarchia 1915

Szövegdoboz: Szlavónia

Ulászló        1440-1444

Magyar Nemzet gyásznapja:

1920.Junius 4.

 

Ez a Trianoni béke megkötésének az időpontja.

Magyarországon 64 vármegye volt. Hazánk területét

282.870 km2-ről 89.202 km2-re csökkentették. Országunkhoz tartozott még 8 horvátországi vármegye is. (Belovár-Körös, Lika-Krabava, Modus-Fiume, Pozsega, Szerém, Vasárd, Verőce és Zágráb).

Erdélyi Nagyfejedelemség címere

A nap és hold a székelyeket,

a hét vár a szászokat jelképezi 1765

Buda szabad királyi város 1703-ban

Pest szabad királyi város 1703-ban

1637-1657 harmadik Ferdinánd címere

1387-1437 Zsigmond címere

1458-1490 Hunyadi Mátyás

1835-1848 ötödik Ferdinánd címere

Hunyadiak címere

1740-1780 Mária Terézia

1765-második József

Függetlenség kikiáltása előtt és után (1849..április 14 előtt és után)

1947-1990ig

Székesfehérvár címerei:

Régi magyar címerek