Árpád-házi királyok zászlója

Anjou zászló

1307-1395  

Bocskai István fejedelem 1605-1606 

Dózsa parasztfelkelés

 1514-1629

II. Rákóczy Ferenc 1704-1711)                      

1742-ben

1810-ben          

1907-ben ,                                               

1956-ban a forradalom zászlója

Magyar Köztársaság zászlója 1990-től

Bethlen Gábor  1613-

Tököli Imre fejedelem zászlója   1682-1685, 1690

Zrínyi Miklós zászlója   1664

Kossuth zászló 1848

Honvéd zászló 1848

Szent István zászlója   

Árpád-házi zászló

1000-1300-ig   

Hunyadi Mátyás

1458-1490

Hunyadi János

1446-1453          

Fekete Sereg zászlója 

1848

Magyarország területe 1920 június 4 után (trianoni szerződés után)

Magyarország területe 1920 június 4 előtt (trianoni békeszerződés előtt)

Történelmi zászlók

Magyar zászló 1867-1918

Magyar Népköztársaság zászló 1945-1956 (Rákosi zászló)

Magyar Népköztársaság zászló 1957-1989 (Kádár zászló)

Nyilas zászló 1944

Honfoglalás kori zászló

Szent István király zászlaja

Az Árpád-házi királyok árpád-sávos zászlaja

Az Árpád-házi királyok kettős-keresztes zászlaja

Az Anjouk királyi zászlaja

Hunyadi János kormányzó zászlaja

Mátyás király fekete seregének zászlaja

Zrínyi Miklós zászlaja

1. A Nyitra vármegyei nemesi felkelők zászlaja a török időkből

2. Bocskai hajdúhadnagyának zászlaja

Bethlen Gábor fejedelem zászlaja

Thököly Imre fejedelem zászlaja

II. Rákóczi Ferenc fejedelem zászlaja

II. Rákóczi Ferenc lovasságának zászlaja

1. A baranyai huszárezred 18. századi zászlaja

2. A jászkun huszárok zászlaja az 1770-es évekből

3. A Pest vármegyei nemesi felkelők zászlaja a napóleoni háborúk idejéből

4. 1848-as gyalogsági zászló

5. 1848-as lovassági zászló

6. A Magyar Királyi Honvédség zászlaja 1869-böl

7. A Magyar Királyi Honvédség zászlaja 1938-bol

8. A demokratikus honvédség zászlaja 1949-böl

Az 1956-os lyukas zászló

Magyar zászlók időrendi sorrendben

Kuruc lovasság 1706                   

1826-ban

1934-ben, 

 19-20 században

Fejér vármegye címeres zászlói

A piros fehér zöld színű zászló első használatának időpontja nem ismert.

II. Endre 1222 okmányán a pecsét ilyen színű selyemzsinóron függött.

1848-ban a törvénybe iktatták a nemzeti szín ősi jogába történő visszaállítását. Azóta használatos a nemzeti színű zászló.

Történelmi magyar zászlók